Co všechno ALKA dělá

IMG_5309Naším cílem je umožnit každému uživateli rozvinout jeho potenciál a rodině pomoci
s náročnou péčí o něj. Důraz klademe na individuální a lidský přístup, dialog
s klientem a jeho rodinou, a na příjemné prostředí. Fungujeme transparentně, společensky zodpovědně a s respektem k potřebám každého, kdo naši pomoc potřebuje.

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

 

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

Co to je?

Centrum péče o handicapované ALKA poskytuje širokou nabídku služeb osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným či jiným zdravotním postižením a osobám v krizi. P8264555

Denní stacionář ALKA je určen lidem s postižením od 15 let věku, kteří potřebují pomoc druhé osoby při běžných denních činnostech, chtějí se ve všech směrech rozvíjet a zároveň být
v kontaktu s dalšími lidmi v podobné situaci.

Odlehčovací službu poskytujeme potřebným osobám,
které potřebují pomoc a podporu po přechodnou dobu,
po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina
nebo jiná blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních
potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

PB055248

Sociálně aktivizační služby poskytujeme všem, kteří
chtějí předejít sociální izolaci. Služba rozvíjí dovednosti
a zejména pomáhá navazovat a udržovat sociální vazby
s podobně postiženými lidmi i s komunitou, ve které žijí.

Sociální rehabilitace je službou, jejímž cílem je dosažení
co nejvyšší úrovně sebeobsluhy lidí s handicapem
a zároveň posílení jejich zapojení do komunity,
ve které žijí do takové míry, jakou jejich handicap,
jejich schopnosti a potenciál umožňuje.

V rámci této služby se zaměřujeme společně s klientem na rozvoj pracovních a sociálních dovedností potřebných k případnému následnému zaměstnání handicapovaných osob. Máte-li zájem o tuto službu, musí vám být minimálně 16 let.

Dále nabízíme službu TherasuitP1240075, jejímž cílem je zvýšit úroveň sebeobsluhy klienta na maximální možnou míru využitím speciální rehabilitační metody Therasuit. Therasuit představuje jedinečný koncept spojující klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie a výzkumů fungování mozku. Cvičení přímo ovlivňuje fungování mozku, intenzivní terapií stojící na pravidelném opakování stejných cviků a pohybů dochází ke vzniku nových nervových spojení, tvoří se nové, nebo se napravují chybné pohybové vzory.

Pro koho to je?

Naším klientem může být každý, kdo splňuje základní kritéria. Služby nabízíme klientům na míru podle toho, jaký problém
mu mají pomoci vyřešit. Průběh služeb se řídí individuálním plánem,
který je zpracován pro každého klienta a pravidelně vyhodnocujeme
naplnění stanovených cílů.

Většina našich služeb je určena lidem ve věku 1-64 let,  denní stacionář od 16 let.

Na co se můžete těšit?

Pro uživatele je připravena řada kreativních činností
od výukových aktivit ve stacionáři, přes nácviky sebeobsluhy
a péče o domácnost až po aktivity probíhající v přirozeném prostředí jako je nakupování, výlety a další.
S námi nepoznáte nudu, pokud nebudete chtít.

Co určitě můžete očekávat?

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
  pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
  a při obstarávání osobních záležitostí
 • a další...
 • P1010407

Jaké  to má výhody pro rodiče?

Rodině a pečující osobě služba umožní mít čas pro své pravidelné i nepravidelné aktivity od práce po vlastní koníčky
a relaxaci a vědět, že o jejich svěřence je po všech stránkách postaráno.

Pro každého máme ještě něco navíc

Uživatelé mají možnost kromě základních činností poskytovaných zdarma využít také fakultativní služby,
ke kterým patří HiporehabilitaceMultismyslová relaxační místnost Snoezelen a Motomed.  

 

Zaujaly Vás naše služby a splňujete Kritéria pro přijímání a odmítnutí zájemců, nebo potřebujete více informací? Kontaktujte vedoucí jednotlivých sociálních služeb či vyplňte a odešlete Žádost o sociální službu.

 

 

Nahoru