Služby poskytované společností ALKA, o.p.s.

child-3871837_1280Hlavní poslání společnosti směřuje ke komplexní podpoře klientů a jejich rodin s cílem zajistit maximální samostatnost a soběstačnost klientů po ukončení školní docházky (eventuálně během školní docházky) a ulevit v péči jejich rodinám tak, aby mohli členové rodin klientů vykonávat běžné činnosti, včetně pracovních činností, rozvoje, společenského kontaktu a odpočinku. Cílem společnosti je umožnit každému uživateli rozvinout jeho potenciál a rodině pomoci s náročnou péčí o něj. Důraz klade společnost na individuální a lidský přístup, dialog s klientem a jeho rodinou, a na příjemné prostředí. Společnost funguje transparentně, společensky a ekologicky zodpovědně a s respektem k potřebám každého, kdo pomoc společnosti potřebuje.

Společnost poskytuje sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a související legislativy.

ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE.

Důležité kontakty.

Nahoru