Pohybová terapie

P8301473Pohybová terapie je určena uživatelům ve věku od 1 do 64 let věku. Využitím prvků mnoha rehabilitačních metod pomáhá uživatelům zlepšovat fyzickou kondici, udržovat pohyblivost a tím je podporuje v soběstačnosti.

Pod vedením odborně vzdělaných terapeutů probíhá pohybová terapie individuálně, nebo skupinově. Další možností je intenzivní pohybová terapie.

  • Individuální pohybová terapie - po vyšetření terapeutem jsou zvoleny nejvhodnější metody a cvičební postupy pro jednotlivé uživatele. Terapie trvá 45-60 min dle individuálních potřeb a schopností uživatele.
  • Skupinová pohybová terapie - tato terapie sdružuje uživatele s přiměřenými pohybovými dovednostmi a "zábavnou" formou tyto dovednosti dále rozvíjí. Terapie trvá 45 minut.
  • Intenzivní pohybová terapie - terapie"na tělo". Tato terapie probíhá ve dvou až tří týdenních blocích vždy 1,5 až 2 hodiny denně. Předchází jí konzultace s lékařem a sestavení individuálního plánu intenzivní pohybové terapie.

Při terapiích využíváme prvky těchto metod: Vojtova reflexní terapie, technika měkkých tkání, synergická reflexní terapie, Bobath koncept, bazální stimulace, terapie Therasuit, metoda Ludmily Mojžíšové, dechová rehabilitace, mobilizace, relaxační cvičení, strečink, pasivní a aktivní protažení, PNF, senzomotorická stimulace, dynamická neuromusculární stabilizace, Klappovo lezení, McKenzie, svalová facilitace, vertikalizace, závěsný systém, míčkování.

Máte- li zájem o naši službu, kontaktujte vedoucí fyzioterapeutku nebo pokračujte na – ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE.

Nahoru