Vybavení a používané metody

Naším cílem je, nabízet klientům široké spektrum terapií, činností a neustále zvyšovat odbornost a erudovanost našich pracovníků. Rádi zkoušíme a zavádíme nové metody a přístupy, cíleně je vyhledáváme a rozšiřujeme tak obzory sobě i těm, o které se staráme. Důraz klademe na celostní přístup k našim klientům, snažíme se hledat příčiny problémů, se kterými se potýkají a reagovat na ně. 

 

  • Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) je způsob, jak přechodně, nebo trvale kompenzovat poruchy řeči, jazyka a psaní u postižených osob a umožnit jim tak dorozumívat se se svým okolím, což je základní potřeba každého z nás. 

 

  • Bazální stimulaceBazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí, jejím základním principem je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci

 Handle přístup

  • HANDLE nabízí jednoduché pohybové aktivity jež vyžadují pouze několik jednoduchých pomůcek a kterými je možné zlepšit funkce nervového systému a proces učení. Aktivity jsou prováděny pravidelně a jemně, cílem je klienta nepřetížit, protože pokud se dostane do stresu, uzavře se a neposiluje se. 

 

  • MotomedMOTOmed je sofistikovaný rehabilitační pohybový přístroj, který na první pohled připomíná rotoped. Srdcem přístroje je počítač, který dokáže vyhodnotit stav klientových svalů a podle toho volí režim pohybu.

 

 Snoezelen

  • Snoezelen je strukturovaná a individuálně přizpůsobená terapie, která vede k hlubokým prožitkům, které mají potenciál zaktivizovat vědomí, podvědomí i nevědomí klienta. V jeho paměťových stopách zanechávají zdravé asociace, na jejichž základě dokáže překonat limity svých fyzických a psychických možností. 

 

  • MuzikoterapieMuzikoterapie je velmi oblíbenou terapeutickou metodou využívající hudbu ve všech možných podobách. Probíhá individuálně, nebo skupinově a je vedena zkušeným muzikoterapeutem.

 

 

 Nácviková kuchyň

  • Nácviková kuchyň je speciálně upravená a vybavená kuchyň, která umožňuje našim klientům naostro si vyzkoušet přípravu různých pokrmů od začátku do konce.

 

  • Nácvikový kiosekKiosek je dalším krokem pro klienty do pracovní rehabilitace zařazené. Umožňuje jim trénovat pracovní návyky v kontaktu s běžnou populací, čímž se zlepšují jejich komunikační a sociální dovednosti, zvyšuje se jejich sebevědomí a především mají pocit, že i přes svůj handicap mohou dělat práci, která má smysl.

 Therasuit

  • Therasuit představuje jedinečný koncept spojující klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie a výzkumů fungování mozku. Jedná se o intenzivní rehabilitaci, která zásadně mění pohybové vzorce klientů do té míry, kdy jsou ovlivněny jejich celkové fyzické dovednosti a rovněž psychické schopnosti.
  • 6754Kreativní dílna je plně využívána napříč většinou poskytovaných služeb. Alka má v keramické dílně keramickou pec, ve které se každý týden vypalují vlastnoruční výtvory klientů.

 

Nahoru