Náš tým

Říká se, že každý je nahraditelný. V Alce vedeme často filozofické polemiky o významu tohoto slovního spojení. V názorech se různíme tak, jak k tomu každý ze svého pohledu nahlíží. Víceméně však nakonec převažuje názor, že ne každý je jednoduše nahraditelný. Jinými slovy, každý z Alky je pro své unikátní vlastnosti, které zapadají do složitého systému a mají své logické místo, nenahraditelný.

Mgr. Šárka Hájková

Mgr. Šárka Hájková

Ředitelka, terapeutka

318 654 701 | 601 593 153 | sarka.hajkova@alkaops.cz

V Alce působím jako její ředitelka. V praxi to vypadá tak, že vytvářím prostor pro ty, kteří spolu se mnou ALKU tvoří, aby našli své talenty a uplatnili je. Spíše než řídím, umožňuji, aby se věci děly. Mé působení směřuje zejména do oblasti vizí a způsobu jejich naplňování a zahrnuje současně prezentaci společnosti směrem k veřejnosti. Částí svého úvazku se věnuji přímé práci s klienty a rodiči v roli terapeutky.

Mgr. Robert Dikan

Mgr. Robert Dikan

Vedoucí Centra péče o handicapované Alka

318 654 701 | 601 593 154 | robert.dikan@alkaops.cz

V Alce pracuji jako vedoucí Centra péče o handicapované. Mým úkolem je podporovat v práci jednotlivé vedoucí týmů, dohlížet na dodržování platné legislativy a zajistit chod Centra po personální stránce. Jako sociální pracovník poskytuji rovněž sociální poradenství.

Lenka Samková

Lenka Samková

Manažerka provozu, pracovnice v sociálních službách

318 654 701 | 731 707 184 | lenka.samkova@alkaops.cz

V Alce mám za úkol koordinovat práci těch, kteří tvoří podpůrný tým pro provoz sociálních služeb, to znamená administrativních pracovníků a pracovníků, kteří se starají o chod Centra po stránce materiální a technické. Částí svého úvazku se věnuji také přímé práci s klienty a realizuji se s nimi zejména v rámci pravidelného středečního vaření.

Bc. Michaela Dufková DiS.

Bc. Michaela Dufková DiS.

Vedoucí týmu pracovníků služeb sociální prevence - sociální rehabilitace, sociální pracovnice

318 654 701 | 601 593 157 | michaela.dufkova@alkaops.cz

V Alce funguji jako vedoucí týmu pracovníků, kteří přímo zajišťují poskytování služeb sociální prevence - konkrétně sociální rehabilitace. Sama se podílím na přímé péči a zajišťuji komunikaci s rodiči a opatrovníky našich klientů. Zodpovídám za veškerou dokumentaci související s poskytováním "mých služeb" a jsem také sociální pracovnice.

Mgr. Jana Halmo Andrlová, DiS.

Mgr. Jana Halmo Andrlová, DiS.

Metodička sociální práce, terapeutka, andragožka

318 654 701 | 601 593 161 | jana.halmo@alkaops.cz

V Alce funguji jako metodička sociálních služeb, to znamená, že se podílím na tvorbě dokumentů potřebných pro fungování sociálních služeb a jejich zavádění do praxe. Zároveň jsem terapeutka a přímo pracuji s klienty služeb sociální prevence.

Když jsem se rozhodovala, co chci v životě dělat, ani ve snu by mne nepadlo, že budu jednou pracovat s lidmi s handicapem. Díky Alce, kde...

Bc. Kateřina Pekárová

Bc. Kateřina Pekárová

Vedoucí týmu pracovníků služeb sociální péče (DS a OS) a sociálně aktivizačních služeb, sociální pracovnice, speciální pedagožka

318 654 701 | 601 593 158 | katerina.pekarova@alkaops.cz

V Alce funguji jako vedoucí týmu pracovníků, kteří přímo zajišťují poskytování služeb sociální péče (odlehčovací služba a denní stacionář) a sociálně aktivizačních služeb. S klienty pracuji i přímo - v roli speciální pedagožky a zajišťuji komunikaci s jejich rodiči a opatrovníky. Zodpovídám za veškerou dokumentaci související s poskytováním "mých služeb" a funguji také jako sociální pracovnice.

Od svého dětství jsem chtěla působit jako pedagog. V dospělém věku jsem si zvolila speciální pedagogiku, která mě oslovovala nejvíce. Jsem...

Bc. Petra Zemanová

Vedoucí týmu služeb sociální péče II. a sociální pracovnice

601 593 156 | petra.zemanova@alkaops.cz

V Alce funguji jako vedoucí týmu pracovníků, kteří přímo zajišťují poskytování služeb sociální péče - konkrétně terénní odlehčovací služby. Sama se podílím na přímé péči a zajišťuji komunikaci s rodiči a opatrovníky našich klientů. Zodpovídám za veškerou dokumentaci související s poskytováním "mé služby" a jsem také sociální pracovnice.

Romana Bartišová, DiS.

Romana Bartišová, DiS.

Účetní

V Alce zodpovídám za administrativní úkony související s čerpáním financí na provoz služeb - pracuji s fakturami, podílím se na sledování realizace jednotlivých projektů a funguji jako mzdová účetní a částečně jako personalistka.

Petra Beranová DiS.

Petra Beranová DiS.

Pracovnice v sociálních službách

petra.beranova@alkaops.cz

V Alce působím jako pracovnice v sociálních službách - přímo pracuji s klienty služeb sociální péče.

Vlastimil Březina

Pracovník v sociálních službách

vlastimil.brezina@alkaops.cz

V Alce pracuji jako pracovník v sociálních službách - zajišťuji převozy a věnuji se přímé práci s klienty služeb sociální prevence.

MUDr. Barbora Daňhová

MUDr. Barbora Daňhová

Rehabilitační lékařka

V Alce funguji jako rehabilitační lékařka, na základě vyšetření a rozhovoru s klientem a jeho rodinou mu předepisuji poskytované zdravotnické a doporučuji navazující sociální služby.

Simona Doležalová, DiS.

Fyzioterapeutka, pracovnice v sociálních službách

simona.dolezalova@alkaops.cz

V Alce působím jako fyzioterapeutka a přímo pracuji s klienty služeb sociální péče i prevence. V roli pracovnice v sociálních službách zajišťuji nácviky sebeobsluhy. 

Martina Dovolilová

Martina Dovolilová

Garantka služby sociální rehabilitace pracovní, pracovnice v sociálních službách

318 654 701 | martina.dovolilova@alkaops.cz

V Alce funguji jako garantka provozu a služeb sociální rehabilitace, zodpovídám tedy za denní provoz této služby. Jsem také pracovnice v sociálních službách - přímo pracuji s klienty služeb sociální prevence.

Ludmila Fleischmannová

Ludmila Fleischmannová

Pracovnice v sociálních službách

318 654 701 | ludmila.fleischmannova@alkaops.cz

V Alce funguji jako pracovnice v sociálních službách - přímo pracuji s klienty služeb sociální péče.

Život mne zavál do Alky a já to beru jako příležitost na sobě pracovat. Chci se posunout o kousek dál. Lépe si v tomto prostředí uvědomuji...

Martina Häuslerová

Martina Häuslerová

Pracovnice v sociálních službách

martina.hauslerova@alkaops.cz

V Alce působím jako pracovnice v sociálních službách - přímo pracuji s klienty služeb sociální péče.    

Jana Hlavsová

Jana Hlavsová

Pracovnice v sociálních službách

jana.hlavsova@alkaops.cz

V Alce působím jako pracovnice v sociálních službách - přímo pracuji s klienty služeb sociální péče.

Ing. Iveta Juhosová

Ing. Iveta Juhosová

Pracovnice v sociálních službách

iveta.juhosova@alkaops.cz

V Alce pracuji jako pracovnice v sociálních službách, zajišťuji přímou práci s klienty služeb sociální péče.

Mgr.  Kateřina Kačírková

Fyzioterapeutka

katerina.kacirkova@alkaops.cz

V Alce působím jako terapeutka a podílím se na přímé práci s klienty služeb sociální prevence.

Dagmar Kolbová

Dagmar Kolbová

Pracovnice v sociálních službách

318 654 701 | dagmar.kolbova@alkaops.cz

V Alce funguji jako pracovnice v sociálních službách - přímo pracuji s klienty služeb sociální péče.

Tereza Končická, DiS.

Tereza Končická, DiS.

Pracovnice v sociálních službách, Garantka provozu Denního stacionáře a odlehčovacích služeb

tereza.koncicka@alkaops.cz

V Alce funguji jako garantka provozu služeb Denního stacionáře a Odlehčovacích služeb a jako pracovnice v sociálních službách, přímo pracuji s klienty v těchto službách.

Markéta Kopecká

Markéta Kopecká

Garantka sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, vedoucí kreativní dílny

318 654 701 | marketa.kopecka@alkaops.cz

V Alce funguji jako garantka sociálně aktivizační služby, zodpovídám tedy za denní provoz této služby. V rámci kreativní dílny mám v Alce na starost především výrobu keramiky a jiných rukodělných výrobků.

Do Alky jsem nepřišla, ale byla přivedena štěstím. Cestou trnitou jsem došla k poznání, kam patřím. Kde pracovat je osud,...

Bc. Miloš  Ladra

Administrativní pracovník

milos.ladra@alkaops.cz

V Alce zodpovídám za administrativní práce a funguji také jako IT podpora.

Jitka Pávová

Jitka Pávová

Pracovnice v sociálních službách

jitka.pavova@alkaops.cz

V Alce působím jako pracovník v sociálních službách, přímo pracuji s klienty služeb sociální péče.

ALKA je pro mne svoboda, místo, kde můžu být sama sebou.

Ladislav Punčochář

Ladislav Punčochář

Pracovník v sociálních službách

ladislav.puncochar@alkaops.cz

V Alce pracuji jako pracovník v sociálních službách - věnuji se přímé práci s klienty služeb sociální prevence.

Naděžda Sadílková

Úklidové práce

V Alce mám na starost hlavní úklidové práce a dále dohlížím na práci mé kolegyně Kačky.

ing. Martin Samek, MBA

Ekonom - projektový specialista

martin.samek@alkaops.cz

V Alce zodpovídám za řádný průběh všech realizovaných projektů po ekonomické stránce a podílím se na získávání financí potřebných pro její fungování. Dohlížím na to, aby hospodaření společnosti bylo vyrovnané, transparentní a zdravé.

Pavlína  Sirotková

Pavlína  Sirotková

Pracovnice v sociálních službách

pavlina.sirotkova@alkaops.cz

V Alce působím jako pracovnice v sociálních službách - přímo pracuji s klienty služeb sociální péče.  

Bc.  Miloslava Slámová

Bc.  Miloslava Slámová

Fyzioterapeutka, garantka provozu fyzioterapie

miloslava.slamova@alkaops.cz

V Alce působím jako terapeutka a podílím se na přímé práci s klienty služeb sociální prevence.  Zároveň jsem garantem provozu fyzioterapie.

Lenka Štěpánová

Lenka Štěpánová

Pracovnice v sociálních službách

lenka.stepanova@alkaops.cz

V Alce funguji jako pracovnice v sociálních službách - přímo pracuji s klienty služeb sociální prevence.

Jsem šťastná,že jsem součástí týmu lidiček,kteří mají srdce na pravém místě.Díky osudu a ALCE mám možnost pomáhat těm,co to potřebují a to...

Šárka Tesárková

Pracovnice v sociálních službách

sarka.tesarkova@alkaops.cz

V ALCE působím jako pracovnice v sociálních službách a přímo se podílím na přímé péči o klienty služeb sociální prevence.

Marie Vosecká

Marie Vosecká

Personalistka a administrativní pracovnice

318 654 701 | marie.vosecka@alkaops.cz

V Alce zajišťuji veškerou administrativní agendu, od evidence pošty, faktur, skladu až po evidenci docházky. Připravuji podklady pro ekonomické oddělení a funguji také částečně jako personalistka.

Kateřina Zajíčková

Kateřina Zajíčková

Úklidové práce

V Alce mám na starost část úklidu. Mám přesně přidělený "rajon", o který se pravidelně starám.

Alku znám již od svého dětství a je velmi důležitou součástí mého života. Díky Alce jsem našla práci a přátele.

Nahoru