Sociální pracovníci

Bc. Michaela Dufková DiS.

Bc. Michaela Dufková DiS.

Vedoucí týmu pracovníků služeb sociální prevence - sociální rehabilitace, sociální pracovnice

318 654 701 | 601 593 157 | michaela.dufkova@alkaops.cz

V Alce funguji jako vedoucí týmu pracovníků, kteří přímo zajišťují poskytování služeb sociální prevence - konkrétně sociální rehabilitace. Sama se podílím na přímé péči a zajišťuji komunikaci s rodiči a opatrovníky našich klientů. Zodpovídám za veškerou dokumentaci související s poskytováním "mých služeb" a jsem také sociální pracovnice.

Bc. Petra Zemanová

Vedoucí týmu služeb sociální péče II. a sociální pracovnice

601 593 156 | petra.zemanova@alkaops.cz

V Alce funguji jako vedoucí týmu pracovníků, kteří přímo zajišťují poskytování služeb sociální péče - konkrétně terénní odlehčovací služby. Sama se podílím na přímé péči a zajišťuji komunikaci s rodiči a opatrovníky našich klientů. Zodpovídám za veškerou dokumentaci související s poskytováním "mé služby" a jsem také sociální pracovnice.

Nahoru