ALKA je příbramská organizace, která již od r. 2005 pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory. Máme zkušenosti s uživateli s rozličnými potřebami a tým profesionálů, který jim poskytuje potřebné sociální služby a tím mmj. i napomáhá rodině s náročnou péčí. Důraz klademe na individuální a lidský přístup, dialog s uživatelem a jeho rodinou a na příjemné prostředí. Fungujeme transparentně, společensky zodpovědně a s respektem k potřebám každého, kdo naši pomoc potřebuje.

Informace o službách, které poskytujeme, naleznete na našich webových stránkách www.alkaops.cz nebo ve veřejném registru poskytovatelů sociálních služeb.

Kontaktujte nás těmito způsoby:  

  • elektronicky e-mailem na 68AmV-5jVX~k295g_lkmb
  • telefonicky na tel. 318 654 701
  • návštěvou přímo v místě poskytování služeb: ALKA, o. p. s., Podbrdská 269, Příbram V, 261 01, Areál ONP ZÚNZ, budova C. V tomto případě doporučujeme předem domluvit schůzku, aby se předešlo možné nepřítomnosti sociální pracovnice.

Pokud máte zájem o naše služby, bude s Vámi jednat sociální pracovnice organizace. Jednání probíhá v sídle ALKA, o.p.s., ale po vzájemné dohodě je možné se setkat ve Vašem v domácím prostředí. Bližší informace získáte v záložce služby.

Nahoru