Stacionář v době prázdnin

O letních prázdninách je v Alce dost živo. Klienti využívají nejen stacionář, ale i odlehčovačky, sociální rehabilitaci a pracovku. Je tu veselo a tak to má být.

Nahoru