Stůl ze SOU Ohradní v Alce

Studenti SOU Ohradní vyrobili pro ALKU stůl s výřezy v pracovní desce přímo pro vozíčkáře.

Na začátku května, když se rozjel projekt Blesk Srdce pro vás, bylo jedním z našich přání, sehnat stůl s výřezy, který jsme potřebovali do naší nové kreativní dílny. Díky článku v BLESKu kontaktoval ALKU ředitel SOU Ohradní s tím, že nám tento stůl vyrobí.

V úterý 2. června 2015 přivezli do Alky zástupci SOU Ohradní na míru vyrobený stůl do kreativní dílny. Stůl je specifický svými výřezy v pracovní desce, které umožňují také vozíčkářům sedět přímo u stolu. Stůl nám vyrobili učni SOU Ohradní bez nároku na honorář a pouze za náklady za materiál. Stůl jsme tak pořídili o neskutečným 23 000 Kč levněji. Všem jim patří velký dík!

Nahoru