Dobrovolnictví v Alce

Dobrovolnictví v Alce

Dobrovolníci se spolupodílí na zajištění většiny činností ALKY.  Někteří dobrovolníci k nám docházejí pravidelně  - dokonce tak pravidelně, že je snadné zaměnit je se zaměstnanci ALKY. Jiní nám mohou věnovat hodinu svého času měsíčně. Každé pomoci - jakéhokoli druhu a rozsahu si velmi vážíme. Činnosti, do kterých se naši dobrovolníci zapojují, v podstatě podporují poslání ALKY. Bez jejich pomoci bychom řadu věcí dělat nemohli. 

S čím dobrovolníci v Alce pomáhají?

… přispívají k pohodě našich uživatelů

Jedním z hlavních poslání ALKA, o.p.s. je, umožnit našim uživatelům a jejich rodinám žít pokud možno co nejvíce normální život. Dobrovolníci pomáhají s přípravou a realizací programů a s asistencí klientům při aktivitách.

... pomáhají s administrativou

Administrativní práce je další z dobrovolnických aktivit. Dobrovolníci pomáhají se zpracováváním propagačních materiálů, administrací došlé a odeslané pošty, s archivací, se zajištěním drobných pochůzek a s dalšími administrativními činnostmi.

... zapojují se do organizace kulturních a benefičních akcí

Dobrovolníci pomáhají také s organizačním zajištěním akcí, které ALKA pořádá. Zapojují se do příprav a propagace, na akcích komunikují s návštěvníky, prodávají vstupenky a občerstvení. Dobrovolníci zajišťují přípravu a realizaci pravidelných akcí pořádaných v Alce i s velkými a organizačně náročnými beneficemi.

... poskytují nám odborné konzultace

Odbornou pomoc nejrůznějšího druhu - propagace, grafika, právní poradenství, získávání finančních prostředků a potenciálních dárců, nám poskytují dobrovolníci z různých profesních odvětví.

 

Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu.

Nahoru