Podpora pečujících

Podpora pečujících ALKAPéče o osobu s postižením v domácím prostředí klade na rodiče a další osoby blízké obrovské nároky. Snažíme se proto rodičům a pečujícím osobám pomáhat a podporovat je. Rodiče, a osoby blízké, které pečují o člověka s postižením v domácím prostředí, získávají většinu informací od profesionálů, kteří poskytují služby. Na starosti, obavy, ale i radosti všedního života, které péče přináší, však bývají sami. Rodičům proto nabízíme zprostředkování kontaktů a skupin, které se případně mohou konat i v ALKA, o.p.s. Aby byla setkání přínosná, bezpečná a obohacující pro všechny zúčastněné, jsou vedena zkušenou terapeutkou. Hlavními tématy pečujících bývají sdílení zkušeností či jak tzv. „dobít“ baterie.

Naše společnost, na základě získaných zkušeností a zájmu, nabízí díky možnosti zapojení do projektu od roku 2020 výraznější a intenzivní psychologickou podporu. Tato podpora je možná v individuální a ve skupinové formě. Dále setkání s právníkem, který bude informovat o postavení pečujících osob a možném rozvoji péče o osobu blízkou. Jsme připraveni zajistit pro zájemce setkání s odborníky z praxe, kteří znají možnosti sdílené péče o osobu blízkou, jaké jsou její varianty a co to vše obnáší. Jsme připraveni podílet se na řešení komplikovaných životních situací, i na zkvalitnění péče poskytované v domácí prostředí. Na základě odezvy, od vás kteří pečujete o osobu blízkou, budeme pokračovat v pravidelných rodičovských setkání. 

Projekt je financován za podpory Evropské unie. Realizátorem projektu je Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s.; IČO 28230779. „ Jak se žije pečujícím osobám ve Středočeském kraji“, č.CZ.03.2.63/0.0./0.0/19_089/0015229

Máte zájem o více informací? Kontaktujte vedoucí odlehčovací služby.

Nahoru