Pohybová terapie

Pohybová terapie ALKAPohybová terapie je určena uživatelům ve věku od 1 do 64 let věku. Využitím prvků mnoha rehabilitačních metod pomáhá uživatelům zlepšovat fyzickou kondici, udržovat pohyblivost a tím je podporuje v soběstačnosti.

V rámci pohybové terapie nabízíme našim uživatelům fyzioterapii na doporučení lékaře, nebo FAKULTATIVNĚ (PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v ALKA, o.p.s.): pohybová terapie Therasuit, fyzioterapii a intenzivní fyzioterapii.

Terapie provádí odborně vyškolený personál, který klade důraz na individuální potřeby uživatele, jeho přání a schopnosti.

Fyzioterapie na doporučení lékaře

Pobíhá ambulantní formou v časovém rozsahu určeným lékařem (30-60min). Při vstupním kineziologickém rozboru fyzioterapeut stanoví cíl terapie v souladu s fyzickou i duševní kondicí uživatele. Využívá prvků široké škály fyzioterapeutických postupů a metod, aby cíle dosáhl.

Pohybová terapie ALKAFakultativní služby

Pohybová terapie Therasuit

Intenzivní pohybová terapie, při které je využíván speciální obleček, který napomáhá korekci držení těla. Terapii předchází konzultace s lékařem, sociálním pracovníkem a terapeutem, pro stanovení vhodnosti terapie, jejích cílů a případně počtu pracovníků, kteří se budou na terapii podílet. Součástí terapie je nahřátí svalů, protahování a poté posilování jednotlivých svalových skupin s využitím kladek, závaží, spideru a jiných pomůcek. Terapie probíhá ve cvičebních blocích 3 hodiny denně, 2-4 týdny dle schopností a přání uživatele.

Fyzioterapie

Tato fakultativní služba nabízí možnost využití fyzioterapie uživatelům, kteří nemají lékařské doporučení, nebo mají zájem o fyzioterapii „nad rámec“. Fyzioterapeut provede vstupní kineziologické vyšetření, na jehož základě stanoví společně s uživatelem cíle terapie. K dosažení cíle využívá fyzioterapeut prvky mnoha fyzioterapeutických metod. Terapie trvá 45-60 min.

Pohybová terapie ALKAIntenzivní fyzioterapie

Tato terapie je vhodná pro uživatele, kteří mají zájem o intenzivní cvičení, bez použití oblečku na terapii Therasuit. I v tomto případě předchází terapii konzultace s lékařem, sociálním pracovníkem a fyzioterapeutem, pro stanovení cílů terapie a případně počtu pracovníků, kteří se na terapii budou podílet. Součástí terapie je nahřátí svalů, protahování, uvolňování měkkých tkání a cvičební jednotka zaměřená cíleně na specifické potřeby uživatele. Fyzioterapeut využívá širokou škálu fyzioterapeutických metod a postupů. Terapie probíhá ve cvičebních blocích 3 hodiny denně, 2-4 týdny dle schopností a přání uživatele.

Při terapiích využíváme prvky těchto metod: Vojtova reflexní terapie, technika měkých tkání, synergická reflexní terapie, Bobath koncept, bazální stimulace, terapie Therasuit, metoda Ludmily Mojžíšové, dechová rehabilitace, mobilizace, relaxační cvičení, strečink, pasivní a aktivní protažení, PNF, senzomotorická stimulace, dynamická neuromusculární stabilizace, Klappovo lezení, McKenzie, svalová facilitace, vertikalizace, závěsný systém, míčkování.

Ceny fakultativních úkonů viz platný ceník.

Máte- li zájem o více informací, kontaktujte vedoucí fyzioterapie.

Nahoru