Bazální stimulace

P2095946Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí, který vyvinul profesor Andreas Fröhlich a do ošetřovatelské péče byl přenesen prof. Christel Biensteinem. Orientuje se na všechny oblasti lidských potřeb. Vychází z poznatků pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové psychologie a ošetřovatelství.

Jejím základním principem je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Základními prvky konceptu jsou pohyb, komunikace a vnímání a jejich úzké propojení. Na klienta je pohlíženo jako na partnera a jsou respektovány jeho zachovalé schopnosti v oblasti vnímání, lokomoce a komunikace.

Bazální stimulace je určena všem lidem, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu vlivem různých diagnóz a stavů jako například bezvědomí, hypoxické postižení mozku, DMO, Alzheimerova choroba, umírající, senioři s poruchou mobility, nebo nedonošené děti.

P8288413Bazálně stimulující péče (péče s prvky bazální stimulace) je individuální, zohledňuje jedinečnost člověka, jeho zkušenosti a historii. Je poskytována s ohledem na věk, schopnosti a stav nemocného.

Bazální stimulace je  uznávaným konceptem v mnoha evropských zemích, je používána v oblasti speciální pedagogiky a v ošetřovatelské péči. Mnohým lidem s různými diagnózami pozitivně změnila jejich životní perspektivu.

Bazální stimulace patří k základnímu vzdělání pro pracovníky v přímé péči. Ti ho pak používají ve své práci s našimi klienty ať již cíleně při individuální práci, nebo podle potřeby v nečekané situaci. 

Pokud máte zájem o více informací kontaktujte nás, nebo navštivte webové stránky www.bazalni-stimulace.cz

Nahoru