Muzikoterapie

Muzikoterapie je velmi oblíbenou terapeutickou metodou využívající hudbu ve všech možných podobách. Probíhá individuálně, nebo skupinově a je vedena zkušeným muzikoterapeutem. Dává klientům možnost sebevyjádření, příležitost ventilovat emoce, které jinak a jinde ventilovat neumí, posiluje sebevědomí a zároveň sociální schopnosti klienta, který se učí fungovat s ohledem na potřeby ostatních, komunikovat a vnímat se navzájem. Muzikoterapeut díky klientově projevu a chování získává řadu důležitých informací o něm a může systematicky pozitivně ovlivňovat rozvoj osobnosti klienta a docílit změn, které se postupně projeví i v jeho běžném životě. 

P1082397P3046405P3046407

Mezi techniky, které využíváme patří zejména improvizace, interpretace, zpěv a poslech hudby.

Improvizace patří nejspíš mezi klienty nejoblíbenější techniky, protože jim umožňuje naplno projevit sebe sama, najít a rozvíjet svou kreativitu a slyšet prakticky okamžitý výsledek toho, co tvoří. Jedná se v podstatě o spontánní vytváření hudby za využití zpěvu, nástrojů a pohybu.  

Interpretace je v podstatě reprodukcí předem známého hudebního počinu. Využívá hlasu, nástrojů i pohybu a vede zejména k podpoře sebevědůvěry a odstranění případných bloků spontánního projevu klientů. Rozvíjí také sebedisciplínu a sebekontrolu, je nutné dodržovat pokyny terapeuta a brát ohledy na další lidi ve skupině ve větší míře. Umožňuje získat jistotu při hře na nástroje, "osahat" si za předem jasných podmínek hru na nástroje bez nutnosti plánovat, která je nezbytná u improvizace. 

Zpěv pomáhá rozvíjet řeč, podporuje správnou artikulaci, paměť a také správné dýchání a poslech hudby umožní navázat kontakt s klientem, vytvořit bezpečné prostředí, usnadňuje kontakt s představami, myšlenkami, vzpomínkami a dává prostor pro imaginaci. 

Při muzikoterapiiích v našem Centru používáme jednak klasické Orfovy nástroje a jednak nástroje šamanské a terapeutické, jako jsou šamanský buben, djembe, didgeridoo, tibetské mísy, dešťové hole, pulzní trubice a koncovky. Asi největším oblíbencem je nádherný HAPI drum. Koukněte se, jak se na takový netradiční buben hraje a v případě zájmu o více informací nás kontaktujte.  

 

 

Nahoru